Regulamin

Regulamin

 1. Prosimy o wypełnienie przesłanej umowy
 2. Należy poinformować hotel o :
  • aktualnym stanie zdrowia psa/kota,
  • o jego charakterze oraz zachowaniach w stosunku do ludzi i zwierząt /psy, koty/, co pozwoli na uniknięcie konfliktów,
  • o innych istotnych zachowaniach oraz w przypadku psów/kotów adoptowanych o zachowaniach niepokojących, które były lub wymagają przeanalizowania bądź korekty
  • o uwagach i wskazówkach dotyczących psa/kota.
  • Poinformowaniu jaką żywność pies/kot powinien unikać
  • Należy zostawić książeczkę zdrowia psa/kota.
 1. Jeśli jest taka możliwość prosi się o danie ulubionej zabawki, posłania itp.
 2. Należy uregulować płatności w uzgodnionym terminie zgodnie z wystawioną fakturą
 3. Należy pokryć dodatkowe nieprzewidziane koszty opieki nad zwierzęciem ( wizyty i zabiegi weterynaryjne , szkody i krzywdy wyrządzone innym zwierzętom )
 4. Należy odebrać psa/kota w umówionym terminie, a w razie zmiany terminu odbioru/przyjazdu prosi się o wcześniejszy kontakt
 5. Nie przyjmujemy agresywnych zwierząt